Защита на личните данни

Потребителите се уведомяват, че SMART PULSE EOOD ЕООД не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил и са станали известни на SMART PULSE EOOD ЕООД както и на поправка на тези лични данни. Създавайки поръчка в сайта Smartpulse.bg за този продукт потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от SMART PULSE EOOD ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служител на фирмат